Садовый дом «Олимп». 5х6 м.

Садовый дом «Олимп». 5х6 м.

  Цена: от 355 900 руб
Садовый дом «Флеш». 4х6 м.

Садовый дом «Флеш». 4х6 м.

  Цена: от 328 900 руб
Проект дома «Амур». 5х5 м.

Проект дома «Амур». 5х5 м.

  Цена: от 372 900 руб.
Серия Вега №2. 5х6 м.

Серия Вега №2. 5х6 м.

  Цена: 345 900 руб.
Дачник №1. 4х6 м.

Дачник №1. 4х6 м.

  Цена: от 325 900 руб.
Дачник №3. 5х6 м.

Дачник №3. 5х6 м.

  от 345 000 руб.
Дачник №4. 6х6 м.

Дачник №4. 6х6 м.

  от 397 000 руб.
Проект «Онега». 6х8 м.

Проект «Онега». 6х8 м.

  Цена: от 1 150 000 руб.
Садовод «Алый». 4х4 м.

Садовод «Алый». 4х4 м.

  Цена: от 196 900 руб.