Садовый дом «Рубин». 4х4 м.

Садовый дом «Рубин». 4х4 м.

  Цена: от 228 800 руб.
Дачный дом «Нестор». 4х6 м.

Дачный дом «Нестор». 4х6 м.

  Цена: от 316 800 руб.
Садовый дом «№1». 4х6 м.

Садовый дом «№1». 4х6 м.

  Цена: от 343 200 руб.
Садовый дом «№2». 4х6 м.

Садовый дом «№2». 4х6 м.

  Цена: от 319 800 руб.
Садовый дом «№3». 4х6 м.

Садовый дом «№3». 4х6 м.

  Цена: от 273 000 руб.
Садовый дом «№4». 4х6 м.

Садовый дом «№4». 4х6 м.

  Цена: от 296 400 руб.
Садовый дом «Вега». 4х4 м.

Садовый дом «Вега». 4х4 м.

  Цена: от 191 200 руб.
Садовый дом «Вега». 4х3,5 м.

Садовый дом «Вега». 4х3,5 м.

  Цена: от 165 100 руб.
Садовый дом «Вега +». 5х6 м.

Садовый дом «Вега +». 5х6 м.

  Цена: от 382 200 руб.
Садовый дом «Вега». 5х6 м.

Садовый дом «Вега». 5х6 м.

  Цена: от 358 800 руб.
Дачный дом «Победа». 3х5 м.

Дачный дом «Победа». 3х5 м.

  Цена: от 306 900 руб.
Дачный дом «Альфа». 4х5 м.

Дачный дом «Альфа». 4х5 м.

  Цена: от 321 100 руб.
Садовый дом «Венге». 3х6 м.

Садовый дом «Венге». 3х6 м.

  Цена: от 236 400 руб.
Садовый дом «Пикник» 6х6 м.

Садовый дом «Пикник» 6х6 м.

  Цена: от 325 500 руб.
Садовый дом «Антей». 5х6 м.

Садовый дом «Антей». 5х6 м.

  Цена: от 402 800 руб.
Дачный дом «Амур». 5х5 м.

Дачный дом «Амур». 5х5 м.

  Цена: от 359 100 руб.
Дачный дом «Флеш». 4х6 м.

Дачный дом «Флеш». 4х6 м.

  Цена: от 373 500 руб.
Дачный дом «Дачник». 4х6 м.

Дачный дом «Дачник». 4х6 м.

  Цена: от 338 000 руб.
Дачный дом «Олимп». 5х6 м.

Дачный дом «Олимп». 5х6 м.

  Цена: от 464 700 руб.
Дачный дом «Лазур» 5х6,5 м.

Дачный дом «Лазур» 5х6,5 м.

  Цена: от 473 200 руб.
Дом «Милан». 4х5 м.

Дом «Милан». 4х5 м.

  Цена: от 527 800 руб.
Дом «Спутник». 4х5 м.

Дом «Спутник». 4х5 м.

  Цена: от 567 800 руб.
Дом «Виктория». 6х6 м.

Дом «Виктория». 6х6 м.

  Цена: от 712 600 руб.
Дом «Мрия» 6х8 м.

Дом «Мрия» 6х8 м.

  Цена: от 620 800 руб.
Дом «Онега». 6х8 м.

Дом «Онега». 6х8 м.

  Цена: от 1 165 900 руб.